Thi công lưới an toàn tại Trường mầm non Kids Zone 3

Thi công lưới an toàn tại Trường mầm non Kids Zone 3

Công ty TNHH Sao Nam Bắc rất vinh dự và hạnh phúc khi hợp tác với Ban giám đốc trường mầm non Kids Zone 3 để thi công dự án an toàn - lưới an toàn ban công-  cho trẻ em tại 48 Nguyễn Thông, Quận 3, Thành phố HCM.

lam-xa-bong-hoa-hong

/* them vao hotline dung yen */ /* ket thuc hotline */