Tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Kiệt, sinh năm 1983. Là con của vùng đất anh hùng Tây Ninh. Đã lập gia đình và có 1 bé trai 4 tuổi. Xuất thân từ dân công nghệ thông tin, năm 2009 vào làm việc tại Công ty TNHH Sao Nam Bắc. Đãm nhiệm vai trò hỗ trợ kỹ thuật của công ty. Xuyên suốt quá trình làm việc từ 2009 đến nay, bộ phận của Tôi trải qua nhiều niềm vui, nhưng cũng không ít áp lực. Niềm vui vì đã tạo ra những sản phẩm cần thiết, được đông đảo khách hàng tiếp nhận. Tuy nhiên, không có một sản phẩm nào hoàn hảo 100%, bắt buộc chúng tôi không ngừng hoạt động, không ngừng nghiên cứu, với cách thức nào, với phương thức nào đó phải tạo ra một sản phẩm tốt. Đủ sức cạnh tranh trên thị trường, cả về lượng lẫn về chất.

Đó cũng là động lực để tôi tự hoàn thiện bản thân mình.

Hoàng Kiệt trên  Facebook and Google +

Sao Nam Bắc Co., Ltd

/* them vao hotline dung yen */ /* ket thuc hotline */